Korjandus lastele koolitarvete ostmiseks
18.10.12

Seekordsel korjandusel RIMI kauplustes oli eesmärk koguda raha vähekindlustatud perede lastele koolitarvete ostmiseks. Raha kogunes annetustest 1714 eurot ja 45 senti, mille eest tegi EPR Tartumaa selts 85 pakki, mis sisaldasid erinevaid koolitarbeid (värvilised paberid, joonistusplokk, värvilised pliitatsid, vildikad, pinalikomplekt, guassvärvid, plastiliin, harilikud pliiatsid, kustukas, rasvakriidid, voolimisnoad, pintslid, akvarellvärvid). Pakid jõuavad lasteni koostöös Tartumaa sotsiaaltöötajatega.

Meie siiras tänu kõikidele annetajatele!

Korjandus lastele toidupakkide tegemiseks
7.06.2012

Järjekordsel korjandusel RIMI toidupoodides kogusime raha vähekindlustatud perede lastele toidupakkide tegemiseks. Annetusi kogunes 2280 eurot ja 69 senti. Selle summa eest ostis EPR Tartumaa selts 100 Tartumaa lapsele toidupakid, mis jõuavad peredeni sotsiaalosakondade kaudu.

Täname kõiki lahkeid annetajaid!

Koostöö jaekett RIMI-ga
10.01.2012

Igal aastal korraldab EPR koostöös jaekett RIMI-ga üle Eesti erinevaid korjandusi, leevendamaks vähekindlustatud perede olukorda. 2011 aasta lõpus oli võimalik annetada Tartu linna 3 RIMI kaupluses puudustkannatavate laste jõulupakkide ostmiseks. Tänu lahketele annetajatele kogunes korjanduskarpidesse 3152 eurot ja 44 senti. Selle summa eest komplekteeris EPR Tartumaa selts 200 jõulupakki Tartumaa vähekindlustatud perede lastele. Pakid jõuavad lasteni kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate kaudu.

EPR Tartumaa selts tänab kõiki lahkeid annetajaid ning RIMI kauplusi meeldiva koostöö eest!

Sügisõppus 2011
26.10.2011

29-30.10.2011 toimub Piiri Puhkekeskuses Valgamaal EPR Tartumaa ja Valgamaa esmaabirühmade koostööõppus. Õppuse teemadeks on Punase Risti Liikumine ja embleemi kasutamine, orienteerumine maastikul, esmaabi, vabatahtlikkus ja sellega seotud õigused, kohustused ja vastutus, psühholoogia ning tegevus pagulastega. Õppusel vaheldub teooria praktikaga.

Tartumaa rühmast osaleb 13 liiget.


EPR  KOGUMISKONTOD TÜRGI MAAVÄRIN JA/VÕI TAI ÜLEUJUTUS
26.10.2011

EPR kogub vabatahtlikke annetusi seoses loodusõnnetustega Türgis ja Tais märgusõna     all TÜRGI MAAVÄRIN ja/või TAI ÜLEUJUTUS. Laekuvad annetused edastatakse kohalikele     Rahvuslikele Seltsidele õnnetuse tagajärjel kannatada saanud tsiviilelanikkonna esmavajaduste rahuldamiseks.

SWEDBANK 1180001436   SEB 10220039608010

MINAS-5 Põgenike massilise riiki saabumise hädaolukorra lahendamise õppus
30.09.2011

6-7.oktoobril 2011 toimub IOM Eesti poolt korraldatav massilise põgenike riiki saabumise hädaolukorra lahendamise väliõppus. Õppus on planeeritud massilisest põgenike sisserändest põhjustatud hädaolukorra lahendamisel osalevatele asutustele, organisatsioonidele harjutamiseks ning hädaolukorra lahendamise plaanide ning protseduuride testimiseks.

Õppus toimub Remnikul, Ida-Virumaal. Eesti Punane Rist testib antud õppusel info edastamist Siseministeeriumilt EPR-le, vabatahtlike mobiliseerimist, infovahetust staabi ja reageerijate vahel ning vabatahtlike kaasamist toetaval tegevusel majutuskohtades.

Õppusel osalevad lisaks Tartumaa seltsile ka  Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Sillamäe, Tallinna, Narva, Pärnumaa, Raplamaa ja Valgamaa seltsid. Samuti on kaasatud Punane Rist õppusel staabi töösse, vastumängijatena ning hindajatena.

EPR Tartumaa Seltsist osalevad:

Maris Vent
Kadri Orav
Doris Kaljuste
Olle Kaidro
Kaarel Pärnapuu

Kristi Rillo- hindaja
EPR Tartu Selts muutis nime
25.08.2008

Endisest EPR Tartu Linna Seltsist sai uue nime järgi Tartumaa Selts. Senine nimi andis mõista, justkui tegutseks Tartu selts üksnes Tartu linna piires, ehkki seltsi tegevusalaks on juba aastaid olnud terve Tartumaa ning seltsi põhitegevuste arendamine maakonnas on nüüdse Punase Risti Tartumaa seltsi üheks prioriteediks.
  Esileht
  Uudised
  Organisatsioonist
  Millega me tegeleme
  Esmaabikursused
  Tegevus vabatahtlikuna
  Punane Rist Sinu üritusel
  Annetused
  Astu liikmeks
  Pildid
  Sõbrad
  Kontakt